Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων


H εταιρεία CERT1 με σεβασμό προς το προσωπικό απόρρητο κάθε χρήστη της ιστοσελίδας αναφέρει συνοπτικά τις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει η Εταιρεία και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τις χρησιμοποιήσει καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης της Ιστοσελίδας πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα.

Η εταιρεία CERT1 δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα των χρηστών (όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση e - mail), τα οποία θα περιέρχονται στη γνώση της μέσω της Ιστοσελίδας.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία δίνονται για να συμπληρώσετε οποιαδήποτε φόρμα σε αυτήν την ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε e-mail θα χειρίζονται με απόλυτη εχεμύθεια και θα αποτελέσουν μέρος των αρχείων της εταιρείας, τα οποία χρησιμοποιούνται για εταιρικούς λόγους καθώς και για την αλληλογραφία σχετικά με τις πληροφορίες που έχουν ζητηθεί μέσω της Ιστοσελίδας και μόνον.

Αν κάποιος χρήστης της Ιστοσελίδας δεν επιθυμεί τη συλλογή και πιθανή τήρηση και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του σύμφωνα με τα ανωτέρω τότε παρακαλείται να μην τα υποβάλλει στην Εταιρεία. Σε περίπτωση που επιλέξετε να
συνδέσετε το λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον λογαριασμό σας στον Ιστότοπο, προσωπικές πληροφορίες από το λογαριασμό σας στα κοινωνικά δίκτυα θα γνωστοποιηθούν σε εμάς. 

Ο χρήστης αποδέχεται αυτή την πολιτική και εξουσιοδοτεί την CERT1 να διαχειριστεί τα προσωπικά στοιχεία τα οποία δίνονται. Απλά και μόνο συνδεόμενοι με την Ιστοσελίδα, οι χρήστες δεν δίνουν προσωπικά στοιχεία και δεν υποχρεώνονται για αυτό.

Οποιαδήποτε στιγμή οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση, να επιδιορθώνουν και να ακυρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία με επιστολή την οποία θα στείλουν με e-mail στο info@cert1.gr ή με αλληλογραφία στη διεύθυνση: CERT1, Γράμμου 18, τ.κ. 15235, Βριλήσσια Αττικής.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την Ιστοσελίδα, η χρήση των cookies είναι απαραίτητη. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν τις πληροφορίες που παρέχονται. Καμία προσωπική πληροφορία σχετικά με τους χρήστες δεν αποθηκεύεται και όλες οι πληροφορίες δίνονται ανώνυμα. Εάν ο χρήστης το επιθυμεί μπορεί η χρήση των cookies να ακυρωθεί, αρκεί να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web, με τις οποίες μπορείτε να
διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies στον υπολογιστή σας.

H CERT1 τηρεί όλα τα δικαιώματα για το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και συγκεκριμένα για τις φωτογραφίες, τις εικόνες, τα κείμενα, τα λογότυπα και τις πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα. Η μερική ή ολική αναπαραγωγή της Ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση απαγορεύεται ρητώς.

Οι παρόντες όροι και κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την  χρήση της Ιστοσελίδας αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

v ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32016R0679https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32016R0679)

v REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32016R0679)


Επαφή

CERT1
Γράμμου 18 , Βριλήσσια , 15235

216 800 8041
6943906353
216 800 8042

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα