Νομοθεσία

 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
Υπηρεσίες Επιθεώρησης Κατάταξης σε Κατηγορίες Αστέρων & Κλειδιών και τη χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων Κατάταξης .
 
Η κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 216/2015 (ΦΕΚ Β 10), 19102/2016 (ΦΕΚ Β 3387) , 21654/2017 (ΦΕΚ Β 4242) , 17352/2018 (ΦΕΚ Β 4822) και 1142/2021 (ΦΕΚ Β 365) αποφάσεων Υπουργού Τουρισμού
και το ΞΕΕ είναι σύμφωνα με το Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α 155) όπως ισχύει, ο αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των κύριων καταλυμάτων.
 
Η κατάταξη των Ε.Ε.Δ.Δ σε κατηγορίες κλειδιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α 12868 (ΦΕΚ 3119/ 31.07.2018) και η Π.Υ.Τ που υπάγεται το κατάλυμα , ειναι σύμφωνα με τον νόμο 4582 (ΦΕΚ Α208/11.12.2018) όπως ισχύει ο αρμόδιος φορέας για τη κατάταξη των Ε.Ε.Δ.Δ.

 

Επαφή

CERT1
Γράμμου 18 , Βριλήσσια , 15235

216 800 8041
6943906353
216 800 8042

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα