Ανυψωτικά

Αρχικός & περιοδικός έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων

Η CERT1 παρέχει υπηρεσίες αρχικού και περιοδικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων - μηχανημάτων έργου, βάσει του «Κανονισμού Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» ΚΥΑ οικ 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β/25-08-2003), στα παρακάτω είδη μηχανημάτων:  περονοφόρα,  επίτοιχοι γερανοί,  γερανογέφυρες, ηλεκτροκίνητα βαρούλκα, οικοδομικοί γερανοί, αυτοκινούμενοι γερανοί, παπαγάλοι, καλαθοφόρα ,, αντλίες σκυροδέματος, γερανοί - εκσκαφείς, μηχανήματα αεροδρομίου, ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων, ανυψωτικά συνεργείων αυτοκινήτων τύπου κολώνας, αναβατόρια φορτίων, αναβατόρια οχημάτων, ψαλιδωτοί ανυψωτικοί μηχανισμοί, αυτόματα μηχανοκίνητα συστήματα στάθμευσης οχημάτων.

Οι περιοδικοί έλεγχοι των ανυψωτικών μηχανημάτων - μηχανημάτων έργου στην Ελλάδα είναι υποχρεωτικοί από την Νομοθεσία (ΦΕΚ 1186Β/2003) με επαναληψιμότητα ανάλογα με την κατάταξη κάθε μηχανήματος σε κατηγορία επικινδυνότητας. Τα διαστήματα περιοδικότητας αυτών των ελέγχων ποικίλουν από 1 έως 5 χρόνια.
Για τους επαγγελματίες , που κατέχουν ή χρησιμοποιούν ανυψωτικά μηχανήματα - μηχανήματα έργου χωρίς Πιστοποιητικά Ελέγχου από Αναγνωρισμένο Οργανισμό, προβλέπονται σημαντικά πρόστιμα σύμφωνα με το ΦΕΚ 2062 καθώς και αφαίρεση πινακίδων για τα μηχανήματα έργου.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ .

Επαφή

CERT1
Γράμμου 18 , Βριλήσσια , 15235

216 800 8041
6943906353
216 800 8042

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα