Πιστοποίηση πισίνων ξενοδοχείων


Ο φορέας πιστοποιήσεων CERT1  έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό ΣΥμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ 1048 ) βασιζόμενος
στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 15288 για να ελέγχει και να εκδίδει πιστοποιητικά σε πισίνες ξενοδοχείων .

Σας ενθαρρύνουμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να προγραμματίσουμε τον έλεγχο και την πιστοποίηση των πισίνων του ξενοδοχείου σας , διασφαλίζοντας ουσιαστικά αλλά και διαδικαστικά την επιχείρηση έναντι κάθε απρόβλεπτου συμβάντος .

Ταυτόχρονα προτείνουμε ένα άμεσο πρόγραμμα εκπαίδευσης του εμπλεκομένου με τις πισίνες προσωπικού ώστε να είναι ενήμερο σχετικά με τους κινδύνους αλλά και τις τεχνικές ορθής λειτουργίας των πισίνων .

Εν συντομία οφείλετε να τηρείτε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας αλλά και τις προδιαγραφές των διεθνών tour operators ,τους βασικούς κανόνες ασφαλείας κολυμβητικών δεξαμενών  .

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι κολυμβητικές δεξαμενές οφείλουν να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας ενώ επιπλέον πρέπει να έχουν καθορισθεί κατάλληλα και εκπαιδευμένα άτομα για την ασφαλή λειτουργία και επιτήρησή τους (πχ επόπτες, ναυαγοσώστες).

Οι κολυμβητικές δεξαμενές θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή και να λειτουργούν και να συντηρούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό.

Σε κάθε κολυμβητική δεξαμενή πρέπει να έχουν τοποθετηθεί κατάλληλες προειδοποιητικές σημάνσεις σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο τεχνικό εγχειρίδιο του ABTA-FTO ενώ εκτός από τις διαδικασίες διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμος εξοπλισμός α' βοηθειών και διάσωσης για περιπτώσεις άμεσης επέμβασης (πχ κατάλληλο εξοπλισμένο φαρμακείο, σωσίβια με σκοινί, συσκευή αναζωογόνησης κλπ). Επίσης, κατά τις ώρες εκτός λειτουργίας, οι πισίνες θα πρέπει να απομονώνονται ή να επιτηρούνται  κατάλληλα.

Το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών, πρέπει να απολυμαίνεται με συστηματικό και τεκμηριωμένο τρόπο. Για το έλεγχο της αποτελεσματικότητας απολύμανσης, πρέπει να πραγματοποιούνται μετρήσεις και να τηρούνται αρχεία των ελέγχων, ώστε να αποφεύγεται η μετάδοση ασθενειών.

Για όλα τα παραπάνω, η εταιρία μας έχει αναπτύξει εξειδικευμένες υπηρεσίες ελέγχου και τεκμηρίωσης της ασφάλειας σε μία κολυμβητική δεξαμενή.
Πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας πισίνων ξενοδοχείων Επαφή

CERT1
Γράμμου 18 , Βριλήσσια , 15235

216 800 8041
6943906353
216 800 8042

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα