Κατηγοριοποίηση τουριστικών καταλυμμάτων

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

Υπηρεσίες Επιθεώρησης Κατάταξης σε Κατηγορίες Αστέρων & Κλειδιών και τη χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων Κατάταξης (ΥΑ αριθ. 219/08-01-2015), σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις τροποποιήσεις αυτών με αριθ. 216/08-01-2015 και αριθ. 21185/13-10-2014, αντίστοιχα.

 

Προϋπόθεση για την ισχύ του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ενός τουριστικού
καταλύματος είναι η απόκτηση του Πιστοποιητικού Κατάταξης, το οποίο χορηγείται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) κατόπιν αίτησης από την επιχείρηση.

 

Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) Ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα , παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την 31/12/2017. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, όλα τα Ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης
σύμφωνα με τις νέες διατάξεις Υ.Α. αρ. 216 (ΦΕΚ 10/Β - 09/01/2015).

Τα Ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε (05) κατηγορίες αστέρων :

 5*****     4****     3***     2**     1*

Η επιχείρηση επιλέγει Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης, ο οποίος  συντάσσει την τεχνική έκθεση μετά από επιτόπια επιθεώρηση. Στην έκθεση καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που πληρούνται από την επιχείρηση και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση από την εφαρμογή τους, και βεβαιώνεται η κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα. Η τεχνική έκθεση κατατίθεται στο Ξ.Ε.Ε. με ευθύνη της επιχείρησης και η αρμόδια υπηρεσία του Ξ.Ε.Ε. εκδίδει το πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος σύμφωνα με την τεχνική έκθεση. Η επιχείρηση καταθέτει το πιστοποιητικό κατάταξης στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του, διαφορετικά ανακαλείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας της επιχείρησης.

 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

 

 


 

 

Επαφή

CERT1
Γράμμου 18 , Βριλήσσια , 15235

216 800 8041
6943906353
216 800 8042

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα