Δοχεία υπό πίεση


Εξοπλισμός Υπό Πίεση

Η πιστοποίηση του εξοπλισμού υπό πίεση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 97/23/EC είναι υποχρεωτική από το 2002. Στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας
ανήκει ο εξοπλισμός με μέγιστη πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 0,5
bar.

Η πιστοποίηση του εξοπλισμού υπό πίεση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
97/23/EC η οποία τέθηκε σε ισχύ με το ΦΕΚ Β987/27.05.1999  είναι  υποχρεωτική
από τις 29/05/2002. Στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ανήκει ο εξοπλισμός με
μέγιστη πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 0,5 bar και αναφέρεται στα:

δοχεία πίεσης,

λέβητες ατμού,

σωληνώσεις,

εξαρτήματα υπό πίεση και συγκροτήματα αυτών.


Η Οδηγία αφορά στους κατασκευαστές ή και στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους
τους.

Η πιστοποίηση του εξοπλισμού γίνεται με :

  • Έγκριση Σχεδιασμού / Τύπου
  • Επιθεώρηση Κατασκευής

Επαφή

CERT1
Γράμμου 18 , Βριλήσσια , 15235

216 800 8041
6943906353
216 800 8042

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα