Διαπιστεύσεις , Πιστοποιήσεις , Φορείς 

Η Cert1 smpc είναι διαπιστευμένος φορέας από την  Ελληνική Αρχή Διαπίστευσης – ΕΣΥΔ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπιστευσης) και εντεταλμένος από το κράτος με ευρύ πεδιο δραστηριοτήτων και υπηρεσιών λειτουργώντας με γνώμονα την κρατική οδηγία εκτελώντας ελέγχους με συνέπεια, αξιοπιστία, αμεροληψία. 

Συγκεκριμένα λειτουργεί ως: 

  • Φορέας Ελέγχου τύπου Α’, διαπιστευμένος κατά ISO/IEC 17020 
  • Φορέας πιστοποίησης Προϊόντων, διαπιστευμένος κατά ISO/IEC 17065 

Σε εξέλιξη η διαδικασία διαπίστευσης ως Φορέας πιστοποίησης Προσώπων, διαπιστευμένος κατά ISO/IEC 17024 

Περισσότερες πληροφορίες για τις Ελληνικές Διαπιστεύσεις του φορέα μας μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΥΔ : 

http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=195521 

Επιπλέον ο φορέας μας είναι Πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 για την παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών και είναι μέλος της HellasCert και του ΣΕΕΠΥ.

Τα εκδοθέντα πιστοποιητικά των ελέγχων και επιθεωρήσεων από τον φορέα μας  είναι πλήρως αποδεκτά και αξιόπιστα και πληρούν τις προϋποθέσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή παρατήρηση.

Επικοινωνία

Η διαπίστευση και η εφαρμογή προτύπων ποιότητας  βεβαιώνουν την τεχνική επάρκεια, αξιοπιστία και καταλληλότητα των οργανισμών που διαπιστεύονται, προκειμένου αυτοί να διενεργούν με αξιοπιστία ελέγχους που αναλαμβάνουν. 
Η πιστοποίηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια και την ποιότητα, καθώς μέσω της διαδικασίας που οδηγεί στην απόκτησή της βεβαιώνεται η συμμόρφωση σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν οριστεί βάσει συγκεκριμένου προτύπου & εγγυάται την ασφάλεια, προάγει την ποιότητα και ενισχύει την εμπιστοσύνη.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Πιστοποιημένος Φορέας κατά ISO 9001:2015 για Παροχή Τεχνικών Ελέγχων & Υπηρεσιών Πιστοποιήσεων. Αρ. Πιστοποιητικού 767148 Πιστοποιημένος Φορέας κατά ISO 9001:2015 για Παροχή Τεχνικών Ελέγχων & Υπηρεσιών Πιστοποιήσεων. Αρ. Πιστοποιητικού 767148