Η CERT1 πιστοποιήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001-2015

Η CERT1 πιστοποιήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για τις υπηρεσίες συμμόρφωσης με τους κανονισμούς που εφαρμόζονται στους τομείς των ελέγχων και της πιστοποίησης προιόντων και υπηρεσιών .

Η πιστοποίηση  με βάση το Πρότυπο ISO 9001:2015 επιβεβαιώνει τις ενέργειες της εταιρείας για τη διασφάλιση της Ποιότητας στον τρόπο λειτουργίας της.