ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΟΤΕ

Η CERT1 πιστοποίησε ένα από τα μεγαλύτερο αναβατόρια φορτίων στην Ελλάδα . 60 μέτρα ύψος !

Η πιστοποίηση έγινε στο κεντρικό κτίριο του ΟΤΕ με δοκιμές φορτίου .