Πιστοποίηση Ατμολέβητα

Στα πλαίσια ελέγχου & πιστοποίησης εξοπλισμού υπο πίεση ,η Cert1 ως διαπιστευμένος φορέας προχώρησε στην πιστοποίηση ατμολέβητα σε επιχείρηση στην περιοχή της Χαλκίδας.

Ατμολέβητας ονομάζεται κάθε κλειστή μεταλλική συσκευή (δοχείο) εντός του οποίου νερό θερμαίνεται και μετατρέπεται σε ατμό. Η θερμότητα παράγεται από την καύση καυσίμου, με το οποίο τροφοδοτείται ο ατμολέβητας είτε με ηλεκτρικές αντιστάσεις, και χάρη στο εργαζόμενο μέσο (νερό), που βρίσκεται εντός υδροθαλάμου (αεριαυλωτοί ατμολέβητες) ή κυκλοφορεί μέσα σε σωληνώσεις (υδραυλωτοί ατμολέβητες), μεταφέρει τη θερμότητα αυτή στο σημείο που θα καταναλωθεί.

Ο Περιοδικός Ελεγχος είναι απαραίτητος βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας, για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την προστασία των εργαζομένων από πιθανά ατυχήματα.

Η διαδικασία ελέγχου και επιθεώρησης βασίζεται στην Ελληνική Νομοθεσία καθώς και σε Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και πρότυπα.