Πιστοποίηση Αυτοκινούμενου Γερανού

Η Cert1 επιτέλεσε επιτυχώς τον έλεγχο πιστοποίησης για τον Αυτοκινούμενο Γερανό σε Αιολικό Πάρκο στην Αγία Άννα Βοιωτίας , περνώντας όλες τις απαιτούμενες δοκιμές ασφαλείας και λειτουργίας.

 Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει ότι ο γερανός πληροί τα αναγκαία πρότυπα ασφάλειας και λειτουργίας για χρήση.

Η χρήση αυτοκινούμενων γερανών σε αιολικά πάρκα είναι συνηθισμένη για την κατασκευή, τη συντήρηση και την αναβάθμιση των αιολικών πύργων και των ανεμογεννητριών. Οι αυτοκινούμενοι γερανοί παίζουν σημαντικό ρόλο στις εργασίες ανύψωσης βαριών φορτίων, όπως των αντιανεμικών κορυφών, των ανεμογεννητριών, και των κομματιών των πύργων.Συνήθως υπόκειται σε αυστηρές προϋποθέσεις ασφαλείας και πρότυπα κατασκευής, και οι επαγγελματίες πρέπει να έχουν ειδική εκπαίδευση και πιστοποίηση για να λειτουργήσουν αυτά τα μηχανήματα.

#cert1