ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ 1250 ΤΟΝΝΩΝ

Η CERT1 πιστοποίησε τον  μεγαλύτερο ερπυστριοφόρο γερανό στην Ελλάδα .

1250 τόννοι ανυψωτική ικανότητα .

Η πιστοποίηση έγινε σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο project στις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Πετρελαίων.