Πιστοποίηση Οικοδομικού Γερανού

Ο φορέας μας προχώρησε σε Έλεγχο & Πιστοποίηση Πακτωμένου Οικοδομικού Γερανού στην περιοχή του Αμαρουσίου , Αττικής.

Οι οικοδομικοί γερανοί  χρησιμοποιούνται συνήθως στην κατασκευή ψηλών κτιρίων, προσφέροντας εκπληκτικές ανυψωτικές ικανότητες. Είναι εξοπλισμένοι με καμπίνα λειτουργίας και ένα βραχίονα που εκτείνεται οριζόντια από τον ιστό (κατακόρυφο τμήμα του γερανού), ο οποίος στηρίζεται σε μια βάση από σκυρόδεμα. Με το ύψος του, την ικανότητα ανύψωσης υλικών μεγάλου βάρους και τα διάφορα χαρακτηριστικά, οι οικοδομικοί γερανοί αποτελούν απαραίτητο εργαλείο σε πολλά εργοτάξια.

Ο οικοδομικός γερανός LIEBHERR ανύψωσε το επιθυμητό φορτίο στα 50m με επιτυχία στην στατική και δυναμική δοκιμή των φορτίων,  όπως ορίζει η διαδικασία.