Πιστοποίηση WaterPark στην Β. Ελλάδα

Ο φορέας μας ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία τον έλεγχο για την πιστοποίηση του μεγάλου WaterPark στην Βόρεια Ελλάδα, πραγματοποιώντας τις απαιτούμενες δοκιμές & μετρήσεις για την ασφαλή χρήση του.

Η εμπειρία των επιθεωρητών, η εξειδίκευση και η διαρκής εκπαίδευση στα συστήματα Πιστοποίησης , προσφέρουν τον ύψιστο βαθμο  εγκυρότητας, αμεροληψίας, αξιοπιστίας κι αντικειμενικότητας των ελέγχων & επιθεωρήσεων που διενεργούνται απο την Cert1.

Η Cert1 smpc είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για τον έλεγχο , τον επανέλεγχο και την πιστοποίηση εγκαταστάσεων υδάτινων πάρκων (waterparks)