Συμμετοχή της CERT1 στο συνέδριο διευθυντών ξενοδοχείων Ρόδου

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το συνέδριο διευθυντών ξενοδοχείων Ρόδου , όπου η CERT1 είχε ενεργό συμμετοχή . Το συνέδριο είχε κύριο και μόνο θέμα την ποιότητα στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων , κάτι για το οποίο η CERT1 έχει ώς κέντρο των δραστηριοτήτων της .

Ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες σχετικά με την διαδικασία κατηγοριοποίησης των ξενοδοχείων τους σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο , διαδικασία που πλέον έχει ανατεθεί σε φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το Εθνικό συμβούλιο διαπίστευσης .

Ο επιθεωρητής της CERT1 , υπεύθυνος για την περιοχή των Δωδεκανήσων , κος Γιώργος Σπάρταλης θα συνεχίσει τον κύκλο της ενημέρωσης των ξενοδόχων σχετικά με την όλη διαδικασία η οποία τελικά αποσκοπεί στην αναβάθμιση της ποιότητας των ξενοδοχείων .