Ταξινόμηση Ξενοδοχείου & Πιστοποίηση Κολυμβητικής Δεξαμενής

Κως , Δωδεκάνησα

Πριν από λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο ξενοδοχείο της περιοχής Ψαλίδι στην Κω, στο πλαίσιο της hashtagταξινόμησης σε κατηγορία Αστέρων και ταυτόχρονα της πιστοποίησης της κολυμβητικής δεξαμενής.

Ο επιθεωρητής μας και Υπεύθυνος Ταξινομήσεων Αιγαίου, κ. Βλάχος, εκτέλεσε την οδηγία, τεκμηριώνοντας όλες τις απαιτήσεις της διαδικασίας κατηγοριοποίησης. 

Υπό την επίβλεψη του Τεχνικού Διευθυντή του φορέα, κ. Μπουγάτσου, πραγματοποιήθηκε η επιθεώρηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας καθώς και των σχετικών προτύπων για την κολυμβητική δεξαμενή.

Το κατάλυμα πιστοποιήθηκε επιτυχώς στην κατηγορία 3 αστέρων σύμφωνα με την κρατική απαίτηση, ενώ η πιστοποίηση της hashtagκολυμβητικής δεξαμενής συνοδεύεται πλέον από τη δημιουργία ενός τεχνικού φακέλου του Η/Μ εξοπλισμού, με οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και χρήσης της. 


Επιπλέον, διασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων των τουριστικών πρακτόρων για την ασφαλή χρήση των εγκαταστάσεων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία :

216 800 80 41

info@cert1.gr