Έλεγχος και Πιστοποίηση Ανάκτησης Ατμών Αντλιών Βενζίνης

Η Cert1 smpc είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για τον ετήσιο έλεγχο και πιστοποίηση Ανάκτησης Ατμών Βενζίνης κατά την ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΑΣΗ ΙΙ (ορθή λειτουργία Συστήματος Ανάκτησης Ατμών Stage II)

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή παρατήρηση.

Επικοινωνία

Πιστοποίηση Ανάκτησης Ατμών Αντλιών Βενζίνης
Πιστοποίηση Ανάκτησης Ατμών Αντλιών Βενζίνης

Περιγραφή Διαδικασίας και Τύποι

Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας ελέγχου είναι να επαληθευτεί ότι το σύστημα ανάκτησης ατμών βενζίνης Σταδίου II είναι συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 16321-2, Μέθοδος Β, για τη μείωση των εκπομπών διαφόρων επικίνδυνων οργανικών ενώσεων (VOCs) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφοδιασμού καυσίμου και η απόδοση του συστήματος ανάκτησης ατμών stage II σε διανομέα πρατηρίου υγρών καυσίμων ελέγχεται με εξειδικευμένο εξοπλισμό και καταρτισμένους επιθεωρητές