Έλεγχος και Πιστοποίηση Κολυμβητικών Δεξαμενών

Η Cert1 smpc είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για τον έλεγχο και πιστοποίηση Ιδιωτικών και Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή παρατήρηση.

Επικοινωνία

Πιστοποίηση Κολυμβητικών Δεξαμενών
Πιστοποίηση Κολυμβητικών Δεξαμενών
Πιστοποίηση Κολυμβητικών Δεξαμενών

Περιγραφή Διαδικασίας και Τύποι

Η πιστοποίηση των κολυμβητικών δεξαμενών πραγματοποιείται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 7888/2017 – ΦΕΚ 1654/Β/15-5-2017 καθώς και με την Υγειονομική Διάταξη Γ1/443/1973 και τις Υπουργικές Αποφάσεις και Τροποποιήσεις της : Γ4/1150/1976 , ΔΥΓ80825/05/2006 και η επιθεώρηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας καθώς και των σχετικών προτύπων ΕΝ 15288-1 και αφορά σε: 

 • Δημόσια κολυμβητήρια 
 • Ιδιωτικά κολυμβητήρια 
 • Πισίνες ξενοδοχείων 
 • Πισίνες κέντρων wellness - spa 
 • Πισίνες κέντρων αποκατάστασης

Η επιθεώρηση , περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα :

 • Ανασκόπηση μελέτης κυρίως για τον αρχικό έλεγχο ( αν υπάρχει ) 
 • Εγχειρίδια Συντήρησης και Λειτουργίας, αρχεία συντήρησης 
 • Οπτικός Έλεγχος εντοιχισμένων 
 • Έλεγχος σωστής τοποθέτησης και εγκατάστασης της κατασκευής 
 • Έλεγχος μηχανολογικού εξοπλισμού (φίλτρα , αντλίες, πολυβάνες, λοιπός εξοπλισμός αντλιοστασίου) 
 • Ελεγχος επαρκούς ανακυκλοφορίας νερού φίλτρανσης 
 • Έλεγχος χώρου αποθήκευσης χημικών 
 • Έλεγχος χημικής επεξεργασίας 
 • Έλεγχος εισόδων, εξόδων, σκάλες, ράμπες πρόσβασης, κιγκλιδώματα 
 • Έλεγχος συμμόρφωσης με τις αποστάσεις και ανοχές ασφαλείας 
 • Έλεγχος υποχρεωτικών σημάνσεων 
 • Λειτουργικοί έλεγχοι 
 • Έλεγχος χαρακτηριστικών λειτουργίας (Ναυαγοσώστες, Εκπαίδευση, Documentation) και συντήρησης 
 • Έκδοση Έκθεσης Επιθεώρησης και σχετικού Πιστοποιητικού επιθεώρησης