Πιστοποίηση Κολυμβητικής Δεξαμενής

 

Η πιστοποίηση των κολυμβητικών δεξαμενών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας καθώς και των σχετικών προτύπων.Η Cert1 είναι διαπιστευμένη απο το ΕΣΥΔ για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της κολυμβητικής δεξαμενής.

 

Πλεονεκτήματα της πιστοποίησης κολυμβητικής δεξαμενής για τα τουριστικά καταλύματα:

  1. Ασφάλεια Χρήσης: Η πιστοποίηση εξασφαλίζει ότι η κολυμβητική δεξαμενή πληροί τις απαιτήσεις για ασφαλή χρήση από τους τουρίστες και τους εργαζόμενους.

  2. Προσέλκυση Πελατών: Η πιστοποίηση αναβαθμίζει το κατάλυμα ως ασφαλές και προσεγμένο, γεγονός που είναι ελκυστικό για τους πελάτες.

  3. Μείωση Ασφαλίστρων: Η πιστοποίηση οδηγεί σε μείωση των ασφαλίστρων λόγω της αύξησης της ασφάλειας στο κατάλυμα.

  4. Τεχνικός Φάκελος: Δημιουργείται τεχνικός φάκελος Η/Μ εξοπλισμού με οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και χρήσης της δεξαμενής, προσφέροντας σημαντική υποστήριξη στο προσωπικό.

  5. Κατάταξη Πισίνας: Η πιστοποίηση βοηθά στην κατάταξη της πισίνας ανάλογα με τη χρήση και τη συμμόρφωσή της με τις προδιαγραφές.

  6. Επιθεώρηση από την Cert1: Η επιθεώρηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των σχετικών προτύπων, εξασφαλίζοντας την συμμόρφωση του καταλύματος.

H πιστοποίηση κολυμβητικής δεξαμενής φέρνει πλεονεκτήματα όπως ασφάλεια, αναβάθμιση του καταλύματος, μείωση των ασφαλίστρων και συμμόρφωση με τους νόμους και τα πρότυπα.

για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις καλέστε στο 216 800 8041 ή επικοινωνήστε μέσω mail στο info@cert1.gr