Έλεγχος και Πιστοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Η Cert1 smpc είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για τον έλεγχο και πιστοποίηση με αρχικό και περιοδικό ελέγχο ανυψωτικών μηχανημάτων – μηχανημάτων έργου, βάσει του «Κανονισμού Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» ΚΥΑ οικ 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β/25-08-2003)

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή παρατήρηση.

Επικοινωνία

53764767
6456456
54566

Περιγραφή Διαδικασίας και Τύποι

Tα ανυψωτικά μηχανήματα ανάλογα με την επικινδυνότητα τους, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, την υψηλή, τη μέση και τη χαμηλή και υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο τύπου Α και επανέλεγχο τύπου Β σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αφορά τα είδη μηχανημάτων:

1. Γερανοί που λειτουργούν κοντά στη θάλασσα, όπως γερανοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης και γερανοί εξυπηρέτησης λιμένων, 

2. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά όπως εύφλεκτα, εκρηκτικά, τοξικά, διαβρωτικά ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των δύο τόνων, 

3. Γερανογέφυρες, 

4. Οικοδομικοί πυργογερανοί, 

5. Ανυψωτικά οχημάτων 

6. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των δύο (2) τόνων. 

7. Ανυψωτικά μηχανήματα για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζόμενου σε αυτό από κατακόρυφο ύψος άνω των τριών μέτρων, 

8. Μηχανήματα έργων που είναι γερανοί, καλαθοφόρα, γερανοί-εκσκαφείς, 

9. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου επεξεργάζονται επικίνδυνα υλικά, ανυψωτικής ικανότητας κάτω των δύο (2) τόνων, 

10. Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα 

11. Υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες με ικανότητα άνω των 200kg 

12. Γερανοί περισυλλογής οχημάτων 

13. Αναβατόρια ανύψωσης φορτίων – ασθενών επιβατών – αεροσκαφών 

14. Εξέδρες εργασίας 

15. Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης άνω των 100kg