Έλεγχος και Πιστοποίηση Νεροτσουληθρών (Waterparks)

Η Cert1 smpc είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για τον έλεγχο , τον επανέλεγχο και την πιστοποίηση εγκαταστάσεων υδάτινων πάρκων (waterparks)

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή παρατήρηση.

Επικοινωνία

Πιστοποίηση Νεροτσουληθρών (Waterparks)
Πιστοποίηση Νεροτσουληθρών (Waterparks)
Πιστοποίηση Νεροτσουληθρών (Waterparks)

Περιγραφή Διαδικασίας και Τύποι

Η πιστοποίηση των Νεροτσουληθρών πραγματοποιείται κατά τον αρχικό ή και περιοδικό επανέλεγχο εγκαταστάσεων υδάτινων πάρκων (waterparks) και η επιθεώρηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας καθώς και των σχετικών προτύπων ΕΝ1609-1 και ΕΝ1609-2 . 

Τα κύρια σημεία ελέγχου είναι :

 • Ανασκόπηση εγγράφων (παλαιότερα Πιστοποιητικά Ελέγχου και Εκθέσεις κυρίως για τον αρχικό έλεγχο αν υπάρχουν ) 
 • Εγχειρίδια Συντήρησης και Λειτουργίας, Risk Assessment), αρχεία συντήρησης 
 • Έλεγχος Πύργου (πρόσβαση, μεταλλική κατασκευή, κοχλιωτές συνδέσεις, συγκολλήσεις, πλατφόρμες , μπουτον πανικού ) 
 • Έλεγχος έδρασης Νεροτσουλήθρων, κολώνες, στεφάνια, μεταλλική κατασκευή στήριξης) 
 • Οπτικός Έλεγχος τμημάτων Fiberglass 
 • Έλεγχος σωστής συναρμογής 
 • Έλεγχος σωστής εγκατάστασης της κατασκευής (ανοχές) 
 • Έλεγχος Πισίνας πτώσης (splash pool) 
 • Έλεγχος μηχανολογικού εξοπλισμού (αντλίες, βάνες, λοιπός εξοπλισμός αντλιοστασίου) 
 • Έλεγχος παρεχόμενης ποσότητας νερού 
 • Έλεγχος εισόδων, εξόδων, σκάλες, ράμπες πρόσβασης, κιγκλιδώματα 
 • Έλεγχος συμμόρφωσης με τις αποστάσεις και ανοχές ασφαλείας 
 • Έλεγχος υποχρεωτικών σημάνσεων 
 • Λειτουργικοί έλεγχοι (sliding tests) 
 • Έλεγχος χαρακτηριστικών λειτουργίας (Ναυαγοσώστες, Εκπαίδευση, Documentation) και συντήρησης 
 • Έκδοση Έκθεσης Επιθεώρησης και σχετικού Πιστοποιητικού επιθεώρησης