Η εταιρεία μας CERT1 είναι διαπιστευμένος φορέας στην πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργου και η επαγγελματική κατάρτιση , η εμπειρία και η τεχνογνωσία , μας δίνει την δυνατότητα να προσφέρουμε προγράμματα εκπαίδευσης για την πρακτική εφαρμογή στον χειρισμό ανυψωτικών μηχανημάτων με γνώμονα την ορθή λειτουργία του μηχανήματος αλλά κυρίως την ασφάλεια του εργαζομένου.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή παρατήρηση.

Επικοινωνία

Χειριστές μηχανημάτων έργων

Τα εξειδικευμένα προγράμματα μας , αφορούν τον επαγγελματία χειριστή και προσφέρουν την μεθοδολογία για την λειτουργία του μηχανήματος σε διάφορες ανυψωτικές διαδικασίες , τον χειρισμό των φορτίων , τις περιπτώσεις ανύψωσης ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες , την συντήρηση του μηχανήματος και την εφαρμογή των κανόνων για την ασφάλεια του , την ασφάλεια του φορτίου και την ορθή κίνησή του στον χώρο εργασίας . 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης της Cert1 δημιουργήθηκαν , εξελίσσονται και σκοπεύουν στην μεθοδική , οργανωμένη και αποτελεσματική εκπαίδευση του προσωπικού με στόχο:

  • την κατάρτιση στο αντικείμενο 
  • την ανάπτυξη των ικανοτήτων του χειριστή 
  • την επίλυση αποριών και διευκρινίσεων 
  • την πλήρη γνώση χειρισμού όλων των τύπων μηχανημάτων έργου ανά είδος μηχανήματος

 

Χειριστές μηχανημάτων έργων
Χειριστές μηχανημάτων έργων

Τα επικίνδυνα για την ασφάλεια του χειριστή σημεία και η άμεση εφαρμογή της παρεχόμενης εκπαίδευσης από την επόμενη μέρα εργασίας , συντελεί στην αύξηση της παραγωγικότητας , της αποτελεσματικότητας των διεργασιών και της αξιοπιστίας των τελικών υπηρεσιών για την επιχείρηση με σημαντικό πλεονέκτημα τις τεχνικές ικανότητες του προσωπικού της σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον . 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα και περιλαμβάνει:

  1. Θεωρητική εκπαίδευση και εξετάσεις στην θεωρητική εκπαίδευση 
  2. Πρακτική εκπαίδευση και εξετάσεις στην πρακτική εκπαίδευση

Η διάρκεια του προγράμματος εξαρτάται από την εμπειρία των χειριστών της κάθε ομάδας εκπαίδευσης.

Αντιλαμβανόμενοι τις συνθήκες του χώρου και τον φόρτο εργασίας , ο φορέας μας δύναται να προσφέρει το πρόγραμμά εκπαίδευσης με ευελιξία στους υποψηφίους επαγγελματίες χειριστές και τις εταιρείες αναφορικά με χρόνο διεξαγωγής , τρόπο και τόπο εξέτασης και τον συντονισμό μεγάλων ομάδων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.

 

Ο φορέας μας εχει προχωρήσει σε επέκταση πεδίου επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με το πρότυπο 17024 για την αξιολόγηση και διαπίστευση προσώπων με σκοπό την δημιουργία νέων εκπαιδευτικών σχημάτων πιστοποίησης .