Η εμπειρία μας στον χώρο αποτυπώνεται στα οργανωμένα σεμινάρια με σκοπό την εξειδίκευση και την παροχή τεχνογνωσίας με όφελος την ασφαλή χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών .

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή παρατήρηση.

Επικοινωνία

Συντηρητές κολυμβητικών δεξαμενών ξενοδοχείων & κολυμβητηρίων

Η κατάρτιση των συντηρητών κολυμβητικών δεξαμενών , πέραν της ασφάλειας στην χρήση και την προστασία των λουόμενων , είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στην ελαχιστοποίηση της χρήσης των χημικών και της σπατάλης στην απώλεια νερού κατά την πλύση των φίλτρων. Δίνει δε την δυνατότητα ανανέωσης του υφιστάμενου εξοπλισμού με στόχο την οικονομικότερη λειτουργία των πισίνων. 

Ανά τακτά διαστήματα διοργανώνονται ημερίδες «Πιστοποίηση συντηρητών Κολυμβητικών Δεξαμενών» που αφορούν τις ιδιωτικές κολυμβητικές δεξαμενές , τις κολυμβητικές δεξαμενές των τουριστικών καταλυμάτων αλλά και των κολυμβητηρίων τα οποία απευθύνονται σε Υπεύθυνους Λειτουργίας κολυμβητικών Δεξαμενών , Τεχνικών Τμημάτων Ξενοδοχειακών Μονάδων και συντηρητών κολυμβητικής δεξαμενής. 

Σκοπός του κάθε προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να προσφέρει την μεθοδολογία για τους επαγγελματίες συντηρητές των κολυμβητικών δεξαμενών που αφορά στην σωστή συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών αλλά και στην ορθή χρήση των χημικών με σκοπό τόσο την δική τους ασφάλεια τους όσο και την ασφάλεια των λουόμενων.

Συντηρητές κολυμβητικών δεξαμενών ξενοδοχείων & κολυμβητηρίων
Συντηρητές κολυμβητικών δεξαμενών ξενοδοχείων & κολυμβητηρίων

Η ημερίδα γίνεται υπό την αιγίδα του Συλλόγου Κατασκευαστών πισίνων ΣΕΕΠΥ και του φορέα πιστοποιήσεων CERT1.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 1. Θεωρητική εκπαίδευση στους τρόπους λειτουργίας και τα είδη των κολυμβητικών δεξαμενών 
 2. Θεωρητική εκπαίδευση στους τρόπους συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών με ανάλυση της χημικής επεξεργασίας του νερού 
 3. Κρίσιμα σημεία ελέγχων και τρόποι αντιμετώπισης εκτάκτων προβλημάτων 
 4. Εξετάσεις

Ορισμένα από τα σημεία που παρουσιάζονται στην κάθε ημερίδα εκπαίδευσης αφορούν:

 • Έλεγχος ποιότητας νερού πισίνας (παράμετροι, τιμές, μέθοδοι) 
 • Διαχείριση – Αποθήκευση χημικών πισίνας (Σωστή χρήση των χημικών) 
 • Μέτρα προστασίας στην διαχείριση των χημικών πισίνας 
 • Μέθοδοι απολύμανσης νερού (πχ. Χλωρίωση, όζον, UV) 
 • Έλεγχος – συντήρηση πισίνας (φίλτρα, αντλίες, δοσολογία χημικών, δοσομετρικές αντλίες κ.λ.π) 
 • Είδη φίλτρανσης- καθαρισμού του νερού της πισίνας (αμμόφιλτρα, φίλτρα φυσιγγίων, σακκόφιλτρα κ.α). 
 • Προσδιορισμός - Αντιμετώπιση προβλημάτων στο νερό της πισίνας (θολότητα, εμφάνιση άλγεων, χρωματισμός κ.α) 
 • Κίνδυνοι από την μη εφαρμογή των ορθών κανόνων συντήρησης – λειτουργίας (λοιμώξεις και ατυχήματα στους λουόμενους, ατυχήματα στο προσωπικό κ.α).

Το πιστοποιητικό που εκδίδεται περιλαμβάνει το: 
«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ» «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ»